previous arrow
next arrow
Slider

Súhlasom so spracovaním osobných údajov povoluje osoba, občianskému združeniu UŽITOČNÍ ĽUDIA, so sídlom Nádražná 889/12, 958 01 Partizánske, IČO 52317307, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej Republiky s registračným číslom VVS/1-900/90-56253 (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracováva tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • miesto bydliska
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • dátum narodenia

Všetky Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, miesto bydliska, e-mail, telefónne číslo, ičo a dátum narodenia) sú potrebné na prihlásenie na podujatie Baťovianska galuska. Údaje sú využívané na:

 • vedenie zoznamu účastníkov na Baťovianskej galuske
 • aktívnu komunikáciu s dotknutou osobou (e-mail, telefónne číslo)
 • vyhodnotenie najmladšieho a najstaršieho účastníka (dátum narodenia)
 • vyhodnotenie účastníka z najvzdialenejšieho miesta (miesto bydliska)

Tieto údaje budú Správcom spracované do 5.augusta 2020 a potom budú vymazané.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to vyplnením formulára, a to na linku:

https://batovianskagaluska.sk/index.php/zrusenie-suhlasu-gdpr

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Správca sa zaručuje, že osobné údaje nikdy neposkytne tretej strane na spracovanie.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.